ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ทอดกฐินพระราชทานวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ

ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ถวายเป็นพระราชกุศล สร้างปราสาทนครหลวง ชั้นบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ปราสาทสร้างเป็นที่เจริญวิปัสสนากรรมฐาน..แยกเป็นห้องพักและแบ่งเป็นชั้นสร้างพิพิธภัณฑ์เก็บพระพุทธรูปและของล้ำค่า..ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

วันนี้อาจารย์ผิง(คุณชุติญาณมณีรัตนา สุวรรณชลากร และครอบครัว) ร่วมถวายหนึ่งกอง 300,000 บาท ทางวัดจะนำชื่อติดหน้าห้องเพื่ออนุโมทนา

..เกิดมาชาติหนึ่ง..ได้มีโอกาสทอดกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10 ถือว่าเป็นวาสนา..

ท่านใดต้องการร่วมทอดกฐินพระราชทานสามารถติดต่อจองได้ที่บ้านเพชรบำเพ็ญนะคะ

ทอดกฐินพระราชทานวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..