19 กุมภาพันธ์ (วันมาฆบูชา) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

19 กุมภาพันธ์ (วันมาฆบูชา) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
—–🙏🕯🙏🕯🙏🕯🙏—-
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมกัน ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน
เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ