ที่สุดในชีวิต

..ที่สุดในชีวิต สุขภาพสำคัญที่สุด..
..ที่สุดในชีวิต ไม่เป็นหนี้ดีที่สุด..
..ความบริสุทธิ์ของจิต ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

..ความทุกข์ทำให้เห็นความไม่เที่ยงแท้
..ไม่แน่นอนในชีวิตมากที่สุด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ