16 มกราคม 2565 วันนี้..วันครู

16 มกราคม 2565
วันนี้..วันครู

ครู อุปฌาชย์ อาจาริยะคุนัง อะหังวันทามิ

พ่อแม่เป็นครูที่ให้ชีวิต ครูสอนให้ใช้ชีวิต
วิชาเรียนอยู่รอบตัว
ผิดถูกชั่วดี ข้อสอบอยู่ที่ใจ
ไม่มีครูในวันนั้น..ไม่มีศิษย์ในวันนี้

น้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ