12 สิงหามหาราชินี

12 สิงหามหาราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ พร้อมสมาชิกเพจ บ้านเพชรบำเพ็ญ