วันที่ 15 มิถุนายน 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ถวายน้ำปานะ ช่วงบ่ายแก่พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

หาทำกำไรชีวิต
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นพึ่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ร่วมบุญภัตตาหารพระที่เข้าปริวาส ร่วมกับแม่ได้นะคะ 
เลขบัญชีธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 633-211-431-8 ชื่อบัญชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ