๕ธันวามหาราช

๕ธันวามหาราช
ธสิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพญ