ไม่เป็นทุกข์..ก็เป็นสุขแบบนี้แหล่ะ

ไม่เป็นทุกข์..ก็เป็นสุขแบบนี้แหล่ะ
กายเหนื่อย..แต่ใจไม่เหนื่อย..วันต่อวัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ