ไม่มีใครทำแทนใครได้..ถ้าไม่ลงมือทำเอง..

..ไม่เคยมีความมั่นคงในชีวิต..ตั้งแต่เกิดมา..

..ก็ไม่เคยทะเยอทะยาน..ต่อสู้ด้วยใจที่มั่นคง..มีความสุขตามฐานะ..ไม่ซ้ำเติมใคร ..ไม่ขุด..ไม่ฝังใคร..

..เดินทางมาไกลมาก..สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต..คือ..การยอมแพ้ทุกคน..ยกเว้นใจตัวเอง..

..จะชนะคนอื่นไปเพื่ออะไร?..

..ชนะตัวเองหลายครั้ง..ชีวิตที่ทำเพื่อส่วนรวม..คือ..ตำนาน..

..ชีวิตที่ทำเพื่อตัวเอง..คือ..การสร้างเสบียงไว้ชาติหน้า..

..ไม่มีใครทำแทนใครได้..ถ้าไม่ลงมือทำเอง..

..นี่คือเรื่องจริง..ของคนมีตำนาน..

=========================================

..ดร.ทศพร วชิระบำเพ็ญ..

10มค.2561

ที่มา : https://www.facebook.com/sasinunarunkittipat