ให้ภาพเล่าเรื่อง

ให้ภาพเล่าเรื่อง
ความอดทน
ในดินแดนพระพุทธศาสนา
ทำเช่นไรได้ผลเช่นนั้น
ทำจริงได้ผลจริง 

ใจสำคัญที่สุด

ทำไม่หยุด 
หยุดจะไม่ได้ทำ