ในโลกใบนี้ไม่มีใครรักษาสิ่งใดไว้ได้ตลอดกาล

ในโลกใบนี้ไม่มีใครรักษาสิ่งใดไว้ได้ตลอดกาล
ทำหน้าที่..ให้ดีที่สุด..ไม่มีเวลาพอที่จะโกรธใคร
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ