โรงครัวเคลื่อนที่วัดไตรสิกขาธรรมยาตราวัดพระธาตุนาดูร

โรงครัวเคลื่อนที่วัดไตรสิกขาธรรมยาตราวัดพระธาตุนาดูร
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ