แม่ไปปฏิบัติธรรม..ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แม่ไปปฏิบัติธรรม..ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่สี่สังเวชนีย์สถาน ประเทศอินเดีย วันที่16-24สิงหาคม 2566

อนุโมทนาบุญกับแม่นะคะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ