แม่สอนลูก

แม่สอนลูก

มีชีวิตมานานเจอทุกเรื่อง..ไม่ถือไว้เลย..วางทุกเรื่อง
แม่ไม่ใช่คนดีตั้งแต่เกิด..แต่ไม่เคยทำร้ายใคร
กำลังใจที่จะให้มีมากอยู่แล้ว..ไม่เคยสงสัย..เพราะเชื่อใจ
…..ความเห็นแก่ตัวทำลายมิตรภาพ……
เขาจะเกลียดหรือโกรธ..หรือขอโทษมันก็สายไปแล้ว
เวลาของการเอาเปรียบสิ้นสุดที่เรา
เราจะแบกคนเห็นแก่ตัวเพื่ออะไร

หนูจำคำแม่ไว้นะ..
ตั้งแต่เกิดมาแม่ไม่เคยเอาเปรียบใคร
แม่ไม่เคยสอนหนูให้เอาเปรียบใครเหมือนกัน
เราไม่ได้เป็นทาสใคร..คบไม่ได้ก็เลิก..แยกย้าย
ไม่ต้องจำว่าเราเคยให้อะไรใคร..
จงจำไว้ว่าใครเคยให้อะไรเรา..จงจำไว้ว่าใครเคยให้อะไรเรา
จงกลัวคนดี..จงเกรงใจคนมีบุญคุณ


ไม่คบคนพาลเป็นเพื่อน..ประเสริฐที่สุด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ