เส้นทางอันประเสริฐ

เส้นทางอันประเสริฐ
ความบริสุทธิ์ทางกาย วาจา ใจ
วิถีทางปฎิบัติให้พ้นทุกข์
ศีล สมาธิ ปัญญา

ลูกรักเส้นทางนี้เป็นทางเดียว
ที่ทำให้พ้นทุกข์ หนูอย่าหลงทาง
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ