เส้นทางของแม่อาจทำให้หนูเหน็ดเหนื่อย

Good night ka

เส้นทางของแม่อาจทำให้หนูเหน็ดเหนื่อย
หนูพักกลางทางได้…แล้วค่อยๆเดินตามแม่มานะ
พักบ้างเดินบ้าง..แม่ก็จะรอ..ขอเพียงหนูอย่าหยุดเดิน
ศรัทธาเท่านั้นจะทำให้เส้นทางไกลโพ้นใกล้ใจที่สุด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ