เส้นชัย

เส้นชัย
การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ลืมตานอน
ต่อสู้กับความเสื่อมของร่างกาย
สู้ทุกๆนาทีที่หายใจ

ไม่มีคู่ต่อสู้ใดน่ากลัวเท่าใจตน
..กายแพ้เรื่องของกาย..
..ใจไม่แพ้..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ