เวลาที่เหลือ..มีค่ามาก

เวลาที่เหลือ..มีค่ามาก
ขวนขวายหาบุญทำ..ในยามนี้
เป็นเสบียงบุญในวันหน้า

อย่าไปวิ่งหาความมั่นคงที่ไหน
เพราะความมั่นคงในโลกนี้ไม่มีจริง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ