เรื่องมันเป็นอย่างนี้…

เรื่องมันเป็นอย่างนี้
หมดงบ พักก่อนค่ะ
 51วันไม่เคยพักเลย

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ