..เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่า.. ..วันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น.. ..จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด.,

..เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่า..
..วันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น..
..จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด.,

รักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาในชีวิตประจำวัน
เจริญสติทั้งลืมตาและหลับตา

ตามหาความมั่นคงมาทั้งชีวิต
น่าเสียดาย ความมั่นคงในโลกนี้ไม่มีจริง

ทำปัจจุบันในสิ่งที่มีให้ดีที่สุด
หยุดตามหาสิ่งที่ไม่มี

ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ