เรามาเพื่อฝึกตน – โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี 63/64 จ.ภูเก็ต