เย็นวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เย็นวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน พ.ศ.2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองกฐิน
—————————-
วันนี้…ทอดกฐินสามัคคี
ณ.วัดดอนตะโหนด ต.โพธิ์ทะเล อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ