..เป้าหมายในชีวิต..

..เป้าหมายในชีวิต..
..เป้าหมาย..ไม่เคยเปลี่ยน..
..แม้ระหว่างทาง..อ่อนแอบ้าง..
..คำว่าสังสารวัฏ..
..ทำให้ไม่เคยเปลี่ยนเป้าหมาย..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ