เป้าหมายคือสิ่งที่ตั้งไว้ในใจ

เป้าหมายคือสิ่งที่ตั้งไว้ในใจ
ระหว่างทางคือมหาวิทยาลัยมหาสติปัฏฐานสี่

น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ