เป็นตัวแทนบุญด่วนจี๋ ซื้อที่ดินถวายวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน7ไร่

เป็นตัวแทนบุญด่วนจี๋  ซื้อที่ดินถวายวัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน7ไร่

ครั้งที่1 จำนวน240,000บาท
ถวายปัจจัยครั้งที่2 จำนวน 400,000บาท
พรุ่งนี้โอนอีกจำนวน 200,000บาท
รวมทั้งสิ้น 840,000บาท
ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญมา
การสร้างบุญในครั้งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่บิดามารดา ครูอุปฌาชย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย
ขอแม่พระธรณีจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา

ขอให้เทวาอารักษ์ เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อเขาใหญ่ เจ้าป่า
เจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าที่เจ้าทาง รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย
เทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้
เป็นอัศจรรย์

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญ รวย สำเร็จ ทุกประการเทอญ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ