เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567

เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567
น้อมกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
เป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐ
………………………………….
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ธรรมใดที่ท่านเห็นแล้วเจริญแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าพึงมีส่วนแห่งธรรมนั้น เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญในเส้นทางอันประเสริฐตลอดปี2567ด้วยเทอญ
—————————-
ปีใหม่นี้..ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงที่สุด
โชคดีที่สุด เจริญที่สุด สมปรารถนาที่สุด

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ