เตรียมความพร้อม และพร้อมมาก

เตรียมความพร้อม และพร้อมมาก
รถเสบียงโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ปี2563-2564

รอให้ร่ำรวยแล้วค่อยทำ 
รอให้มีความมั่นคงแล้วค่อยทำ
สิ่งที่รอคอยอาจไม่มีจริง

ทำสิ่งที่มีให้ดีที่สุด
เลิกตามหาสิ่งที่ไม่มี

มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ