เตรียมข้าวหลามหอมหวาน ณ.วัดพรหมรังษี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เตรียมข้าวหลามหอมหวาน ณ.วัดพรหมรังษี อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เพื่อเดินทางกลับ

ต้นไผ่คุยกันว่า..อยากติดรถไปศรีสะเกษ..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ