เจ้าภาพข้าวสารเดือนมิถุนายน63

คุณหมอประเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ส่งมอบข้าวสารถุงละ5โล
จำนวน4,000ถุง
เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด19
———————————————–
ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ