เจ้าภาพข้าวสารเดือนพฤษภาคม 2563

เจ้าภาพข้าวสารเดือนพฤษภาคม 2563

คุณอดิศักดิ์ ธีระสัตยกุลเป็นเจ้าภาพ 10 ตัน
คุณธนวรรณ คุณศิลา เยี่ยเป็นเจ้าภาพ 10 ตัน
คุณชนกมณฐ วิริยะพานิชภักดีเป็นเจ้าภาพ 5 ตัน
คุณรมณีย์ คุณพีระ นุตกุล เป็นเจ้าภาพ 5ตัน
คุณสุวรรณา ชุมชัยเวทย์เป็นเจ้าภาพ 5 ตัน
คุณเสาวภา ศรีศิลปกิจเป็นเจ้าภาพ 5 ตัน
คุณธชษร นพเก้าวัฒนกุลเป็นเจ้าภาพ 5 ตัน
คุณชลธิดา ยุทธเสรี เป็นเจ้าภาพ 5 ตัน
คุณอุลรัตน์ ใจเย็น เป็นเจ้าภาพ5ตัน
ข้าวสารทั้งหมดส่งตรงไปตามวัดเพื่อถวายพระสงฆ์
สามเณร
และส่งมอบให้ประชาชนตามจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
 จ.ตรังจ.สุราษฎธานี จ.นครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ นครปฐม
หัวหิน เพชรบุรี สมุทรปราการ อยุธยา นราธิวาส ยะลา ราชบุรี
ปัตตานี สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี นำส่งโดยอาสากู้ภัยตามจังหวัดต่างๆลงพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อย

ขออำนาจแห่งการให้นี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ