เจริญสติทุกอริยบท..ดูจิต..ที่เกิดดับทั้งกุศลและอกุศล

เจริญสติทุกอริยบท..ดูจิต..ที่เกิดดับทั้งกุศลและอกุศล
กายชุ่มไปด้วยทุกข์จากโรคภัยที่รุมเร้า
ใช้วิปัสสนาแบบลืมตาในชีวิตประจำวัน
ชอบ..หรือพอใจ..หรือไม่พอใจ..ต้องพิจารณา
กินอาหารที่พอใจตอนเช้า.เช่นขนมหรือของโปรดที่ถูกปาก
ผลของอาหารเกิดทุกข์เวทนาปวดเคืองลูกนัยน์ตาตอนบ่าย

อาหารเก่าอาหารใหม่ที่หล่อเลี้ยงกาย
แสดงทุกข์ให้เห็นในหลายสิ่งหลายอย่างจากความพอใจ
ยกทุกข์ขึ้นมาเป็นธรรม..ดับทุกข์ด้วยการระวังในการกิน
เกิดมาแล้วก็ควรอยู่กับกายด้วยความเมตตา
อยู่กับกฏไตรลักษณ์ด้วยสติ
ชีวิตนี้อาหารสำคัญมาก ทรัพย์สินเงินทองหามาก็เพื่ออาหาร
มีมากก็กินอิ่ม..มีน้อยก็กินแค่พอ

วิปัสสนาแบบลืมตาในแต่ละวัน
คำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสำคัญยิ่งนัก

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ