เงื่อนไขชีวิต..

เงื่อนไขชีวิต..ไม่ได้อยู่ที่การรักษาเวลา
มีชีวิตอย่างไรให้เวลาที่เหลืออยู่มีค่าที่สุด..นี่คือเงื่อนไขชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ