เข้าพรรษา…

เข้าพรรษา
รักษาสิ่งที่มีให้ดีที่สุด..         มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว..
มีชีวิตเป็นที่พึ่งของตนเอง..         มีลมหายใจเพื่อทำสิ่งดีๆ
เวลา..มีไม่พอที่จะลังเลสงสัย ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยง ไม่แน่นอน
อย่าใช้อารมณ์ของใจสิ้นเปลืองกับเรื่องคนอื่น เสียเวลาเปล่า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ