เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวาสนา

เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวาสนา
มีโอกาสอุปฐากปัจจัยสี่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรทุกวัน
เรียกว่าโชควาสนา
ทำทุกวันเพื่อดับทุกข์ไม่ให้เหลือเชื้อ
เพราะ…การเวียนว่ายตายเกิดน่าเวทนาที่สุด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ