..เกิดมาตัวเปล่าๆ..

..เกิดมาตัวเปล่าๆ..
..อย่าปรุงแต่งความอยาก..
..จนไม่มีเวลาไตร่ตรอง..
..ชีวิตที่สุขสบายคือชีวิตที่รู้จักพอ..
..พอใจในสิ่งที่มี..
..ไม่ใช่ต้องมี..ถึงพอใจ..

คิดถึงความตายทุกวัน 
ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอน
ทำบุญกันหรือยัง
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ