..เกิดบนแผ่นดินไทย..เป็นคนไทยถือเป็นวาสนาของชีวิต..ได้มีโอกาสในวันสำคัญเช่นนี้.. ..ได้แสดงความจงรักในแผ่นดิน..ตามสติปัญญา..และกำลัง..ขอเทอดไว้เหนือหัว..เหนือเกล้า….และขออนุโมทนากับทุกๆท่าน..ที่ทำให้โอกาสในครั้งนี้..เกิดความเรียบร้อยและสำเร็จ..สาธุ..

..เกิดบนแผ่นดินไทย..เป็นคนไทยถือเป็นวาสนาของชีวิต..ได้มีโอกาสในวันสำคัญเช่นนี้..

..ได้แสดงความจงรักในแผ่นดิน..ตามสติปัญญา..และกำลัง..ขอเทอดไว้เหนือหัว..เหนือเกล้า..

..และขออนุโมทนากับทุกๆท่าน..ที่ทำให้โอกาสในครั้งนี้..เกิดความเรียบร้อยและสำเร็จ..สาธุ..

: บะหมี่หมูหยอง 7,500 ห่อ
: ข้าวเหนียวมะม่วง 5,800 กล่อง
: น้ำดื่ม 4,800 ขวด

(บะหมี่ 500 กิโลกรัม)
(หมูหยอง 250 กิโลกรัม)
(ข้าวเหนียว และมะม่วง น้ำหนักรวม 1,000 กิโลกรัม)

..ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย..ได้อยู่อย่างร่มเย็น..เป็นสุขในแผ่นดินไทยตลอดชีวิตด้วยเทอญ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..