อ่านหนังสือวันละหน้า2020 : ความเชื่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

ความเชื่อ

ทำสมาธิแล้วหลุดเข้าไปในดินแดนหนึ่ง
มีรางส่งอาหารเป็นข้าวเป็นแกง ลอยลงมา
เห็นชายแก่ห่มผ้าห่มผืนใหญ่ยืนหิวโหย
มองชามอาหารจึงเข้าไปถามว่า

ลุงนี่ใช่อาหารของลุงหรือเปล่า
ลุงตอบว่าใช่ครับ แต่พอลุงจะจับชามมัน
ก็เลื่อนออก ไม่เคยจับได้

ภาพที่เห็นติดตามาก
ลืมตาถอนสมาธิแล้วอธิฐานว่า
ขอให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งแทงตลอด
ในอริสัจสี่ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้
ขอให้ข้าพเจ้ารู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอน
สิ่งใดที่ไม่ใช่พระธรรมขออย่าให้ข้าพเจ้ารู้เลย

นั่งสมาธิถอยหลังไปในอดีตของชายคนนี้ในขณะที่มีชีวิต
เห็นภาพพระสงฆ์สามรูปเดินบิณฑบาตร
ลูกสาวกับเมียกำลังใส่บาตร
ชายคนนี้ด่าพระสงฆ์อย่างเสียหาย
ด่าลูกด่าเมียเรื่องทำบุญในพระพุทธศาสนา

เป็นที่มาว่า ไม่สามารถรับบุญจากการใส่บาตรได้

อยากให้ทุกคนทราบว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาละเอียดอ่อนมาก การจวบจ้วงในพระรัตนตรัยไม่ควรทำ ไม่ควรแตะต้อง

พระสงฆ์คือพระพุทธสาวกทำหน้าที่ประกาศ
พระศาสนา เลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตร
สำรวมระวังกายวาจาใจในศีลปาฎิโมกข์
ท่านรักษาศีลของท่านด้วยการสละ ละวาง
อัตตาตัวตน มีเครื่องนุ่งห่มสามผืน

ศาสนาพุทธสอนให้เชื่อผลของการกระทำสามทาง
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
ให้ทำดี พูดดี คิดดี หากเราศึกษาให้ลึกซึ้ง

ลงมือปฎิบัติจริงจัง แค่รักษาศีล5 สิ่งที่ได้คือ
 อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดี
 รู้จักเหตุผลผิดชอบ ชั่วดี
 มีชีวิตที่ราบรื่นและสงบสุข
ช่วยให้มีอิสระสามารถควบคุมตนเองได้

คนที่ล่วงเกินพระพุทธศาสนา
โดยคิดเองว่า ศาสนาคือความงมงาย
ทั้งที่ไม่เคยรู้เรื่องศาสนาไม่เคยรักษาศีล

น่าเห็นใจคนที่มีความคิดเช่นนี้
ความไม่รู้ทำให้ ตาไม่สว่าง

พิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้
มีกรรมร่วมกันจึงหวั่นไหวกันทั่วโลก

ช่างน่ากลัวความไม่รู้ที่คิดว่าตนเองรู้
…………..
หลายปีก่อน
พบลูกศิษย์หลายคนมีความทุกข์ตามวาระ
หาทางออกให้ด้วยการบวชเป็นแม่ชี

ท่านหนึ่งทุกครั้งที่พบกันก็ร้องไห้ บอกว่าทางโลกไม่ใช่ทางของเรา เข้ากัมมัฎฐานบวชชีปฎิบัติธรรม รักษาศีลให้หมดจดเรียนวิปัสสนากัมมัฎฐานให้แตกฉาน

มีโอกาสพบกัน จะไม่พูดด้วย จะไม่แสดงความช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้น เห็นแต่น้ำตา สงสารอย่างไรก็ต้องอดทนเพื่อความสำเร็จของแม่ชีท่านนี้

ปัจจุบันท่านสง่างามในพระพุทธศาสนา
ไม่มีน้ำตาเหมือนที่เคยเป็น

อีกหลายท่านที่บ้านแตกสาแหรกขาด แม่ป่วยเป็นมะเร็ง พ่อตีจาก สั่งเสียกับท่านว่าให้อดทน

ทำงานสร้างทานให้มีในใจไม่ว่าใครจะด่าว่าให้มีใจให้อภัย อดทนเป็นผู้ฟังที่ดี แม้จะ
เห็นเรื่องอะไรก็อย่าเอามาใส่ใจ ท่านทำตาม 5 ปีผ่านไป

แม่ท่านหายป่วยจากโรคร้าย ท่านอธิฐานให้พ่อบวชพระเพื่อเรียนรู้ในคุณของพระรัตนตรัย ปัจจุบันพ่อท่านบวชเป็นพระอย่างที่อธิฐาน

อีกท่านบวชชีส่งให้เรียนวิปัสสนาภาวนาปริญญาโท ท่านศึกษาอย่างแตกฉานทำวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นตำราเรียนอีกเล่มในวิชา
วิปัสสนาภาวนา ปัจจุบันท่านกำลังเรียนปริญญาเอก สาขาวิปัสสนาภาวนาและมีโอกาสดูแลมารดาอย่างเต็มกำลัง

ความเชื่อในคุณของพระรัตนตรัยต้องเชื่อด้วยความศรัทธา เมื่อมีศรัทธาต้องรักษาสิ่งที่มี ว่าจะไม่เสื่อมศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย

รักษาสิ่งที่มีให้ดีที่สุด
ไม่เสียเวลาตามหาสิ่งที่ไม่มี

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ