อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 44—บทสรุป—

—บทสรุป—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 44

..กรรมหล่อเลี้ยงอารมณ์ให้สุขและทุกข์อย่างลึกล้ำ..
..ทุกวันๆตั้งสติรับไม่ทันอาจถึงขั้นขาดสติ..

..ทางโลก..ช่วงชีวิตสูงสุด..

..กรรมดีส่งผล..อาจถูกล็อตตารี่ 60 ล้าน..
..ทรัพย์สินเงินทอง..ควรใช้จ่ายอย่างพอเพียง..
..อะไรก็เกิดขึ้นได้..
..อย่าดูถูกใคร..อย่าซ้ำเติมใคร..

..สิ่งที่พูดไปแล้ว..ทำไปแล้ว..
..คิดไปแล้ว..แก้ไขไม่ได้..
..ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด..

..ทางธรรม..กรรมดีส่งผล..
..ช่วงสูงสุดของชีวิต..คือ..เสียสละ..
..ให้อภัย..ปล่อยวาง..

..เกิดเป็นมนุษย์ครบอาการ 32..
..ได้พบพระพุทธศาสนา..เรียกว่า “วาสนา”

..ทุกข์..สุข..อยู่ที่เลือกว่าจะอยู่แบบไหน..

..ศรัทธาในทาน..ศีล..สมาธิ..ปัญญา..

..เชื่อในกฎแห่งกรรม..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..