อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 26–เรื่องเล่าวัดเขาอิติสุคโต–

เรื่องเล่าวัดเขาอิติสุคโต

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 26

พญาอนันตนาคราช.ใช้เวลาปั้นนานมีโยมที่เป็นช่างปั้น..ปั้นไม่เสร็จพระสงฆ์ช่วยกันปั้นจนเสร็จ..

เป็นปริศนาธรรม..กล่าวถึง ความสำเร็จของคนที่มีความพยายาม..มีความตั้งใจในการปฎิบัติ..แยกแยะผิดชอบชั่วดี..ปล่อยวาง..

ความจริงแล้ว..การได้อยู่ภายใต้การดูแลของหลวงพ่อปรีชา..ท่านเน้นสอนให้ดูแลบิดามารดา..สอนให้รู้จักความกตัญญู..ทำหน้าที่ของการเป็นพระสงฆ์..สามเณร..แม่ชีและทุกคน..ต้องรู้พระวินัย..เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสำรวมระวัง

ท่านสอนหนักเรื่องนั่งกรรมฐาน..ไม่สอนให้ยึดถือสิ่งอื่น..เทพพรหมเทวดา..มาก็อนุโมทนาไม่ให้ยึด..ท่านสอนธรรม..ตามวิสัยท่าน..สอนเรื่องใจหนักมาก..

 

อะไรมาสื่อก็ปั้นไว้..ให้ทุกคนพิจารณา
ไม่มีใครถามท่าน..ก็เป็นปริศนาอยู่
อย่างนั้น..ช่วง 20 ปีก่อน..เหมือนทุกคนได้สร้างวิหารทาน..สร้างเกือบทุกวัน..

ท่านบุกให้ทุกคนมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่ สร้างศาลาใหญ่โตเหมือน..มหาปราสาท

แจกทานตั้งแต่ 2,000 ชุด..จนถึงเกือบหนึ่งหมื่นชุด..ให้แล้วจบ..ทำแล้วผ่าน..

ท่านสอนคนให้เป็นมนุษย์..สอนมนุษย์ให้เป็นเทวดา..สอนเทวดาให้เป็นพรหม

สอนพรหม..พอถึงพรหมแล้วท่านไม่ให้ข้อสอบ..ให้สอบเองใช้ปัญญาไตร่ตรอง

การวางเวทีมวย..ไว้หน้าศาลใหญ่..ใครสู้กับใจตัวเองชนะก็ไปต่อ..ท่านให้พระปั้นเทวดาดีดสีตีเป่าไว้ด้านบนมองไปก็จะเห็นเป็นสีเขียว

ด้านล่างรูปปั้นแปดเซียน..มีฤาษีหลายองค์..

ถ้าถามว่าคืออะไร..เมื่อปฎิบัติได้ระดับหนึ่ง ก็เปรียบเหมือนฤาษี..เหมือนเซียนมีฤทธิ์..แต่ท่านไม่สนับสนุนให้อยู่แค่นั้น..ให้ไปต่อที่บนโบสถ์….ให้นั่งกรรมฐานกับพระประธาน..
องค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดูเหมือนจะมีฤทธิ์..แต่ท่านก็ขัดเกลาไปต่อให้ได้มรรคได้ผล..

ท่านว่า..สวดมนต์อย่างเดียวไม่ได้..ต้องให้ทานด้วย..ให้ทานแล้วต้องปฎิบัติด้วย..ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์เพราะศีลเป็นสิ่งสำคัญที่สุด..ที่สนับสนุนเพิ่มกำลังให้สมาธิแน่วแน่เป็นหนึ่ง..สิ่งที่ตามมาคือปัญญา

สิ่งที่ได้มาจากหลวงพ่อปรีชา..ใช้ชาตินี้ก็ไม่หมด..ส่วนใครจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่ที่..วาสนาของทุกคน..

..”อิติสุคโต”..แปลว่า..ผู้ไปดีแล้ว..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..