อ่านหนังสือวันละหน้า : ทุกข์ใจ

อ่านหนังสือวันละหน้า

ทุกข์ใจ

“แม่ช่วยหนูด้วย”

“ลูกรักเรื่องที่ผ่านมาแล้วคงแก้ไขอะไรไม่ได้
หนูจำคำแม่ไว้ดีๆนะคะ”

เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการรักษาศีล5
สวดพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกด้วยพระธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร จนเกิดเป็นพระรัตนตรัยขึ้นในโลก

หนูต้องเริ่มต้นทำด้วยใจที่ศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัย
หลังจากสวดเสร็จทุกครั้งให้น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
ขอบุญที่ได้สวดพระธรรมจักรจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
เพื่อความพ้นทุกข์

หนูต้องพยายามสวดทุกวันก่อนสวดสมาทานศีลห้าให้เรียบร้อย แล้วเริ่มสวด สวดให้เหมือนต้องทานข้าวสวดทุกวัน หนูจะรับรู้ด้วยตนเองที่เรียกว่าปัตจัตตัง ทำเองรู้เอง ทำแทนกันไม่ได้

ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยทุกวัน

ไม่มีของฟรีในโลก
อยากได้ก็ต้องลงทุน
ไม่นาน ความเบิกบานจะเกิดขึ้นที่ใจ

อย่ารอให้ทุกข์..ถึงมาสวด
ไม่มีความทุกข์ก็สวดได้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ