อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : โรคโควิด

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020

10นาทีชีวิตเปลี่ยน

โรคโควิด

ตั้งสติดีๆ ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาทาง ลมหายใจ
โรคระบาดโควิดน่ากลัว
โรคเครียดหวาดระแวงน่ากลัวกว่า
รักษาสุขภาพกาย รักษาสุขภาพใจ
อย่าขาดสติ ไม่รู้จะถึงคิวใครก่อน

ความเกลียดชังที่เห็นคนป่วยทางสื่อ
อย่าโกรธด่าพร่ำเพื่อ ตั้งสติดีๆ
ไม่มีใครอยากป่วยทั้งนั้น

ประเทศจีนเป็นตัวอย่างให้เห็น
ก่อนที่โรคจะมาถึงประเทศเราดูเขาเป็นตัวอย่าง

อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องสู้ไปด้วยกัน

สมาทานศีล5สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน
คุณพระศรีรัตนตรัยจะคุ้มครองรักษาใจ
ให้มีสติ

ก้าวเข้าสู่คุณของพระรัตนตรัยประเสริฐที่สุด

สร้างบ้านไว้ในใจด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี
บ้านในใจจะให้ความอบอุ่นและความปลอดภัย

ความตายคือสมบัติของทุกคน
อย่าประมาทในชีวิต

เห็นได้อย่างชัดเจนในเวลานี้ มีทรัพย์สมบัติ
มากมายเท่าไหร่ก็ห้ามโรคระบาดไม่ได้

ขออาราธคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองรักษา
อภิบาลให้มวลมนุษยชาติทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกมีกำลังใจกำลังกายต่อสู้โรคภัยนี้ด้วยสติและผ่านพ้นโดยเร็วด้วยเทอญ

ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตลอดกาล
เราจะผ่านไปด้วยกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ