อำนวยพรปีใหม่

อำนวยพรปีใหม่

จากท่านพระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ

๑ มกราคม ๒๕๖๓

ปีใหม่ ให้มันดีกว่าปีเก่า

เวลาไม่พอเลยนะ

ที่เราจะเอาไปคิดดี พูดดี ทำดี ก็ยังน้อย
ฉะนั้นเราอย่าไปเสียเวลา กับอะไรที่ไม่เป็นสาระ

โดยเฉพาะความรู้สึกทางจิตใจของพวกเรา
ที่เราจะต้องละเราไม่มีเวลาพอ
ที่จะไปโกรธใครนานๆ ไปเกลียดใครนานๆ

ไม่ควรไปเสียเวลากับความรู้สึกอิจฉาริษยา
ความน้อยอกน้อยใจ เสียอกเสียใจกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่อง
กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์

ถ้าเราสามารถที่จะละความน้อยใจ
หรือว่าละความรู้สึกอิจฉาริษยา
หรือว่าอะไรที่มันค้างคา
ความโกรธ ความเกลียด อาฆาตพยาบาท
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำลายความสุขของตัวเรา

พุทธเจ้าท่านจึงสุดยอดมาก ที่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่เราจะต้องละให้ได้มากที่สุด

ทำอย่างไรเราจะปล่อยวางได้มากที่สุด
ถ้าเราสามารถทำได้

เราจะอยู่ในฐานะไหน ไม่ร่ำไม่รวย
ไม่ได้สวยได้งามไม่มีเกียรติยศอะไรที่สูงส่ง แต่เราสามารถที่จะมีความสุขได้

ด้วยการละความเศร้าหมองทางจิตใจที่ได้กล่าวมา


…ฉะนั้นวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่
อาตมาขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการทำความดี
ซึ่งบางครั้งความดีมีอุปสรรคมาก
มีปัญหามาก ลำบากมาก
ต้องวัดใจวัดกายในการที่เราจะต้องทำความดี

บางครั้งต้องเสี่ยง บางครั้งต้องอดต้องทน
ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในการทำความดี
แต่ความดีนั้น มีคุณค่าแน่นอน

จะมากน้อยก็จะมีผลกับจิตใจของพวกเรา
ขอพวกเราอย่าท้อถอยในการทำความดี
อย่าเบื่อหน่ายในการทำความดี

เพราะความดีเป็นที่พึ่ง เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
และความดีจะทำให้ชีวิตของพวกเรา
มีความสุขและขอพวกเราได้เชื่อมั่น
ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เป็นสิ่งที่จะนำเราให้มีคุณค่า

จากคนธรรมดาปุถุชนสามารถที่จะยกตนให้เป็นพระอริยะ
จนสามารถที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้ด้วยธรรม

…ฉะนั้นขอพวกเราได้นำธรรม
ไปเป็นเครื่องอาศัยเป็นสรณะ
ไปเป็นที่พึ่ง นำตนเข้าไปสู่การศึกษา
นำตนเข้าไปสู่การปฏบัติให้มากที่สุด
แล้วเราก็จะได้คุณค่าแห่งธรรม
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริง
ไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุด…


…ท้ายที่สุดนี้ ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่
อาตมาขออ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
บุญกุศลอันใดที่พวกเราประพฤติปฏิบัติ
ขอจงเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริม

อำนวยผลดลบันดาล
ให้พวกเราทั้งหลาย เจริญงอกงาม
ในคุณธรรม คุณงามความดี
ในหน้าที่การงาน ในการประพฤติ
ในการปฏิบัติ

หากแม้นว่ามีอุปสรรคปัญหา โรคภัยไข้เจ็บ
ขอพลังแห่งบุญ พลังแห่งธรรม พลังแห่งความดี
จงกระทำสิ่งเหล่านั้นให้ทุเลาเบาบาง หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัย นำพาชีวิตฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค

ให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญ ความรุ่งเรือง
ในการดำเนินชีวิต ให้ยิ่งๆขึ้นไป โดยทั่วกัน
ทุกท่าน ทุกคน ด้วยเทอญ……


ความสำรวมระวังในอินทรีย์สังวร
เกิดความสงบร่มเย็นของผู้พบเห็น
สง่างามทุกย่างก้าว
ในวันที่ไร้ความสบาย

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ