อะไรจะเป็นของเรา ก็ต้องเป็นของเรา โอกาสก็เช่นเดียวกัน

อะไรจะเป็นของเรา
ก็ต้องเป็นของเรา
โอกาสก็เช่นเดียวกัน

พระอาจารย์เปิดโอกาส
ให้เดินตามพระธุดงค์เข้าวัดพระธาตุพนม

อย่าปล่อยโอกาสให้ลอยนวล

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ