อย่าไปนึกว่า..คนอื่น..เหนือกว่าเรา.. ..เพราะจะทำให้เกิดปมด้อย..

..อย่าไปนึกว่า..คนอื่น..เหนือกว่าเรา..
..เพราะจะทำให้เกิดปมด้อย..

..อย่าไปนึกว่า..คนอื่น..ต่ำกว่าเรา..
..เพราะจะทำให้เกิด..ทิฐิ..

..อย่าไปนึกว่า..คนอื่น..เสมอเท่าเรา..
..เพราะทำให้เกิด..การชิงดี..ชิงเด่น..

..อย่าไปริษยาใคร..
..เพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้น..

..อย่าไปมีอคติกับใคร..
..เพราะจะทำให้เรามองคนผิด..

..อย่าไปฟังความข้างเดียว..
..เพราะจะทำให้เรา..เข้าใจคนผิด..

..อย่าไปนินทาว่าร้ายให้ใคร..
..เพราะมันเป็นวิสัยของคนไม่ดี..

..อย่าไปมองว่า..ใครไม่ดี..
..เพราะแสดงให้เห็นว่า..เราเองนั้นแหละไม่ดี..

..อย่าไปนึกว่า..คนนั้น..คนนี้..เกลียดเรา..รักเรา..
..เพราะจะทำให้..ยินดี..ยินร้าย..ต่อคนนั้นๆ..วางใจให้เป็นกลาง..มีเมตตา..ปรารถนาดี..กับทุกคน..

..และนึกเสมอว่า..”ทุกๆคน..เป็นเพื่อนร่วมทุกข์..เกิด..แก่..เจ็บ..ตาย..ด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้น”

..สอนใจตนทุกๆ วัน..
..จงมุ่งเน้นสอนใจตนก่อน..
..แล้วค่อยสอนคนอื่นในภายหลัง..
..ต้องรักษาสติให้แนบแน่น..
..จะได้ไม่พลาดนะคะ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..