อนุโมทนาบุญ

อนุโมทนาบุญ
ปัจจัยที่ทุกท่านร่วมบุญในวันเข้าพรรษา
ถวายเทียน 9 วัด 18 เล่ม 12,600บาท
ผ้าเช็ดตัว 300 ผืน ผืนละ 100 บาท
ยาสีฟัน 300 หลอด หลอดละ 42 บาท
แปรงสีฟัน 300 อัน อันละ29 บาท
สบู่ 300ก้อน ก้อนละ20 บาท
แชมพูสระผม300ขวด ขวดละ129บาท
ใบมีดโกน 300ชุด ชุดละ45บาท
ไฟฉาย 220 อัน อันละ100บาท
ถุงผ้าใส่ใส่ของ300ใบ ใบละ60บาท
ถวายปัจจัยพระสงฆ์เจ้าอาวาส9วัด
วัดละ2,900บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,200 บาท
ทุกบาททุกสตางค์ถวายเป็นพุทธบูชาในวันเข้าพรรษา
———————————–
ตั้งนะโม3จบ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวาย เทียนพรรษา และบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับเทียนพรรษา และบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยตลอดพรรษา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพระสงฆ์
ผู้เป็นเนื้อนาบุญในการปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานด้วยเทอญ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ขอบุญกุศลนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเทอญ

ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ