อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

วันพฤหัสบดีที่7 มีนาคม 2562
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โครงการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจ้าอาวาสใหม่
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ท่านสามารถร่วมบุญถวายน้ำได้ตลอดปีนะคะ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ