อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

::บุญช่วงเช้า::

: ทำบุญเสาโบสถ์ 1 ต้น 20,000 บาท
วัดป่าซำต้องศรีวัฒนาราม ตําบล ชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

..ยังเป็นพื้นดินโล่งๆ ใครจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเสาโบสถ์ ติดต่อด่วนนะคะ ทำบุญตรุษจีน รวยและเฮงมาก..

::บุญช่วงบ่าย::

: ถวายเส้นหมี่ 7 ลัง
: ถวายลูกชิ้น 80 กิโลกรัม
: น้ำดื่ม 4,800 ขวด เลี้ยงพระสงฆ์สามเณรวัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..