อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
แม่ชีร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน1กอง
วัดนิโรธพิมพาราม สาขาวัดนาหลวง
ท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา
ธนาคารกรุงเทพ 3697016933
ธนาคารกรุงไทย 4013562502

ขอน้อมถวายบุญเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
ดร.แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ