อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

: วันที่ 26-27 เมษายน 2562
:โครงการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน พระนิสิตปริญญาโท ณ สถานปฎิบัติธรรมธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด

: วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
:โครงการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
พระนิสิตปริญญาโท ณ สถานปฎิบัติธรรมธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด

: วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
: โครงการอบรบพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใหม่ ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ถวายน้ำดื่ม 14,400 ขวด

: วัดดอนตะโหนด สำนักปฎิบัติธรรมที่ 15 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด

..อนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านโอนมาร่วมบุญ..ขอให้ผลบุญนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดเวลาเทอญ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..