อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

วันที่ 26-27 เมษายน 2562

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ 
: ถวายน้ำดื่มโครงการเจริญวิปัสสนากรรมฐานพระนิสิตป.โท ณ สถานปฎิบัติธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 4,800 ขวด
: ถวายน้ำดื่มวัดกลางพรหมนคร จังหวัดสิงห์บุรี ในโครงการปริวาสวิปัสสนาภาวนา 4,800 ขวด

โดยคุณกฤษดา ดาปาน และครอบครัว เป็นตัวแทนนำถวาย

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..